I. Informații generale

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental 21beauty.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

21beauty.ro este denumirea comercială al PANDORA TECH S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în municipiul Botoșani, Loc. Botoșani Str. Primăverii Nr. 3 Sc. D cu număr de ordine în Registrul Comerțului J07/86/2018, cod unic de înregistrare fiscală RO 26693423 (în continuare “21beauty.ro” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel. Datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a vă contacta în vederea furnizării informațiilor solicitate precum și confirmarea programărilor.

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Proprietarul 21beauty.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, proprietarul 21beauty.ro nu va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri.

V. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: touch@21beauty.ro. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.